Jeugd- en Gezinsteams* neemt jeugdhulp over

Vanaf 1 januari heeft Jeugd- en Gezinsteams Alphen aan den Rijn de jeugd- en gezinshulp overgenomen van GO! voor jeugd.

Uw lopende jeugdhulp  
Ontving u in 2023 al jeugdhulp bij GO! voor jeugd of bij een jeugdhulpaanbieder? Dan loopt deze gewoon door in 2024. Uw jeugdhulpaanbieder krijgt van ons een budget om jeugdhulp te blijven geven aan u en uw kind. Hierover hebben wij afspraken gemaakt met alle jeugdhulpaanbieders.

U ontvangt nog een bevestiging 

Zodra uw jeugdhulpaanbieder via ons het budget ontvangt, krijgt u van ons een bevestiging. Hierin ziet u het soort hulp dat u of uw kind ontvangt, de naam van de jeugdhulpaanbieder en de einddatum.  

U ontvangt geen bevestiging wanneer u begeleiding ontvangt via een medewerker van GO! voor jeugd die nu werkt bij Jeugd- en Gezinsteams Alphen aan den Rijn. De medewerker neemt contact met u op in het nieuwe jaar.   

Persoonsgebonden budget jeugdhulp (PGB) 

Krijgt u op dit moment een persoonsgebonden budget (pgb) voor jeugdhulp? Ook deze hulp loopt door. U ontvangt een verlenging voor minimaal 6 maanden. Binnen deze 6 maanden nemen wij contact met u op voor het bespreken van het vervolg na 6 maanden. 

Vervoer 

Ook het vervoer dat vanuit GO! voor jeugd is geregeld, loopt de eerste drie maanden gewoon door. Hiervoor hebben wij afspraken gemaakt met uw vervoersorganisatie. U hoeft hier niets voor te doen. Binnen deze drie maanden nemen wij contact op met uw jeugdhulpaanbieder om te bespreken hoe het vervoer daarna georganiseerd kan worden.  

Uw dossier  

GO! voor jeugd heeft uw dossier overgedragen aan Jeugd- en Gezinsteams Alphen aan den Rijn. Uw privacy is belangrijk voor ons. Uw dossier komt direct in een beveiligd systeem terecht waar alleen medewerkers in mogen kijken die daar bevoegd voor zijn.  

Stond u op een wachtlijst in 2023?

Ontvangt u nog geen jeugd- of gezinshulp? Omdat u op een wachtlijst stond of wachtte op een kennismakingsgesprek bij GO! voor jeugd? Dan informeren wij u hier binnen enkele weken over. 

Vragen 

Klopt de bevestiging die u heeft ontvangen niet? Stuur dan een e-mail naar jeugdhulplooptdoor@alphenaandenrijn.nl. Onze intentie is dat geen enkel kind, jeugdige of gezin in de knel mag komen door de verandering jeugdhulp in 2024. 

Nieuwe aanmeldingen jeugdhulp vanaf 1 januari 2024  

Nieuwe aanmeldingen voor jeugdhulp na 1 januari 2024 doet u via dit aanmeldformulier.

*Jeugd- en Gezinsteams heet vanaf nu Oog voor thuis.